Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания '09 / Приложения / Приложение 1

   

ГРАФИК за провеждане на кандидатстудентските изпити
за учебната 2009/2010 година

 

Дата/Ден СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРЕДМЕТ Начало на изпита
6 юли
понеделник
Комплексен изпит по старогръцки и латински език
Комплексен изпит по сръбски и хърватски език
Чешки език
8.00 ч.
8.00 ч.
14.00 ч.
7 юли
вторник
Италиански език
Физика - І
Полски език
8.00 ч.
14.00 ч.
14.00 ч.
8 юли
сряда
Испански език
Философия и социални науки
8.00 ч.
14.00 ч.
9 юли
четвъртък
Математика - І 8.00 ч.
10 юли
петък
Български език и литература 8.00 ч.
11 юли
събота
Теология - устен 8.00 ч.
13 юли
понеделник
Биология 8.00 ч.
14 юли
вторник
Английски език 8.00 ч.
15 юли
сряда
Журналистика - писмен
Руски език
8.00 ч.
14.00 ч.
16 юли
четвъртък
История на България 8.00 ч.
17 юли
петък
Химия - І
Физика - ІІ
8.00 ч.
14.00 ч.
20 юли
понеделник
Немски език 8.00 ч.
21 юли
вторник
Френски език 8.00 ч.
22 юли
сряда
География на България 8.00 ч.
23 юли
четвъртък
Математика - ІІ 8.00 ч.
24 юли
петък
Химия - ІІ 8.00 ч.
27 юли
понеделник
Солфеж - писмен
Рисуване по натура - молив
8.00 ч.
8.00 ч.
28 юли
вторник
Солфеж - устен
Рисуване по натура - цветна задача
8.00 ч.
8.00 ч.
29 юли
сряда
Музикален инструмент или пеене
Събеседване за спец. Изобразително изкуство
8.00 ч.
8.00 ч.
30 юли
четвъртък
Журналистика - устен
Музикален инструмент или пеене
Събеседване за спец. Изобразително изкуство
8.00 ч.
8.00 ч.
8.00 ч.

Забележка:
1. Един ден преди изпита всеки кандидат-студент е длъжен да провери в коя сграда и зала е разпределен да се яви.
2. Всеки кандидат-студент е длъжен да се яви 1 час преди началото на изпита и да носи картончето с входящия номер и лична карта.
3. Всеки кандидат-студент има възможност да се яви по избор на единия или на двата конкурсни изпита по математика, физика или химия. За балообразуването се взема оценката, която формира по-висок бал.