Начало / Студенти / Студентски организации / Студентски съвет

   
Logo-SS

Студентски съвет е организация, съществуваща по Закона за висшето образование и финансирана от бюджета на Университета. Членовете на Студентски съвет са общо 60 - 52 студенти и 8 докторанти. Всички те се избират пряко от студентите. Всеки факултет, в зависимост от големината си, разполага с различен брой представители.

Основната цел на съществуването на тази организация е да бъде в помощ на студентите и всеки може да се обърне към Студентски съвет за съвет или помощ в рамките на компетенциите му.

Офис: Ректорат, Южно крило, стая 24А
тел. 9308 339
e-mail: mail@students.uni-sofia.bg
Уеб сайт: https://sustudents.bg

Председател: Лидия Даскалова

 

Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет на СУ - приет на заседание на АС на 22.02.2017 г., изменен и допълнен на 23.01.2019 г.