Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Ядрена химия / Реализация / Ангел Чалъков

   
angel

Представете се: Ангел Чалъков

Завършили сте Бакалавърска специалност: „Ядрена химия“

През коя година: 2015

Къде продължихте обучението си: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Магистър „Ядрена химия“ - 2017

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Болнична аптека на университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД.

Отговорен съм за синтеза на радиофармацевтик 18F-FDG в циклотронният комплекс към болницата. Извършвам качествен контрол на крайния продукт, като след това фармацевтикът се предава и използва за PET/CT диагностично изследване. Основните задължения още включват оформяне и събиране на цялата документация придружаваща продукта, създаване и внедряване на добри практики, следене за нормалното протичане на работният процес и др.

Обучението в ФХФ ви научи/ви помогна/ да: Видях, че има хора, които дават всичко от себе си за да предадат знанието напред. Благодарение на тях развих качеството за работа в екип и изключително необходимото умение за критично мислене.

На следващите студенти в специалността пожелавам/препоръчвам: Да работят заедно и да бъдат единни. Да повярват, че това с което се занимават е уникално и велико. Да знаят, че ще бъдат в полза на науката и обществото.