Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски център за информационни и комуникационни технологии / Отдели / Отдел "Администриране, поддържане и развитие на информационни системи"

   

Основните функции на отдела са свързани с:

  • разработване, внедряване, системно администриране и интегриране на специфични, съществуващи и нови за Университета информационни системи, свързани с обслужване на учебната, научната и административни дейности.
  • Проучване, внедряване и интегриране на информационни системи за дейности, за които те са приложими.
  • Експериментално внедряване и тестване на информационни системи.
  • Инсталиране и системно администриране на приложни информационни системи, управление на виртуални машини, управление на конфигурации, управление на софтуерни дистрибуции и обновления, инсталиране на операционни системи, наблюдение на събития, предоставя услуги за отдалечен достъп, управлява хардуерните ресурси.
  • Подпомагане на академичната общност при кандидатстване за научно-изследователски проекти, включващи използване на информационни и комуникационни технологии.
  • Изработване на политики и правила за развитие на информационните услуги в СУ.
  • Подпомагане на администрацията при планиране и доставка на компютърни и комуникационни ресурси.
  • Разработване на правила и политики за сигурност на информационните системи, защита от неправомерен достъп, защита на личните данни на студентите и служителите от публичност и използването им без разрешение на собственика.
  • Управление на хардуерни конфигурации, управление на софтуерни дистрибуции и обновления, инсталиране на десктоп операционни системи.
  • Поддържане на актуална информация за наличните дистрибутиви и лицензни кодове за продуктите на Майкрософт, предоставени на СУ от МОН.