Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика

   

ПИСМЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ в ОКС "Бакалавър" ще се проведат както следва:

  • на 01 юли (понеделник) 2024 г. - за студентите, редовно и задочно, от спец. Педагогика от 9.00 ч. в 45 зала
  • на 02 юли (вторник) 2024 г. - за студентите, редовно и задочно, от спец. Социални дейности от 9.00 ч. в 45 зала
  • на 03 юли (сряда) 2024 г. - за студентите, редовно и задочно, от спец. Неформално образование) от 9.00 в 45 зала

Настаняването в залата става до 8,30 ч. За допускане до държавен изпит се изисква личната карта или студентската книжка и химикалка, пишеща синьо.
За начина на протичане на изпита информация можете да намерите в сайта на факултета, раздел дипломиране, процедура.
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/uchebna_dejnost_bakalavri_magistri_doktoranti_sdk/bakalav_rski_programi/diplomirane

 

ПИСМЕНИЯТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС "Магистър" ще се проведе на 4 юли 2024 г. от 9,00 часа в 59-и кабинет, етаж 3, Ректорат, Южно крило.

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - свали видео

СТРАТЕГИЯ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за развитие

на професионално направление 1.2. Педагогика

за периода 2024–2027 г. - виж тук

СТРАТЕГИЯ за развитие

на професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието

(2024-2027) - виж тук

СТРАТЕГИЯ за развитие

на професионално направление 3.4. Социални дейности (2024 – 2027) - виж тук

НОВИНИ И СЪБИТИЯ - виж тук

УСПЕХИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - виж тук

 

 

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР 2023/2024

11.05.2015