Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / Научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес" / 2010

   

Втора международна научна конференция по спорт в Алма Матер
"Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес"

на 12 и 13 ноември 2010 г., София

В следните направления:

  1. Физическо възпитание, спорт и рекреация в образователната система
  2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
  3. Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Кръгла маса:
Физическото възпитание и спорт в условията на университетското образование.

Организационен комитет:
Председател: Проф. д-р Димитър Гюров
Членове: Проф. дпн Емилия Рангелова, доц. д-р Емил Прокопов, доц. д-р Симеон Йорданов, гл. ас. д-р Анжелина Янева, гл.ас. Антон Хиджов
Секретар: гл.ас. Боряна Туманова
Технически сътрудници: гл. ас. Елисавета Михайлова, гл.ас. Ирен Пелтекова, ст. ас. Евгени Йорданов, Фани Благоева
Редакционна колегия: гл. ас. д-р Анжелина Янева, гл.ас. Боряна Туманова, ст.ас. Иванка Костова, ас. Гергана Минковска, Фани Благоева