Начало / Прием / Прием за чуждестранни студенти / Процедура за кандидатстване / Кандидат-студенти от държави извън ЕС

   
за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно:

/от Правилника за прием на студенти за учебната 2019/2020 г.,
приет на заседание на АС с протокол № 5/19.12.2018 г.и допълнен с протокол № 6/23.01.2019 г. и протокол № 7/27.02.2019 г./

 

за ОКС "Магистър" след висше:

/от Правилника за прием на магистри за учебната 2019/2020 г.,
приет на заседание на АС с протокол № 10/29.05.2019 г./