Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Официално откриване на учебната година за магистратурата по енергийна икономика

   

11.10.2016

 

На 10 октомври в зала 200 на Стопанския факултет тържествено бе открита новата учебна година за магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“. Тази година тя отваря врати за 12-ти випуск.

Деканът на Стопански факултет доц. д-р Теодор Седларски отбеляза, че не само големият брой завършили магистри – над 240 до момента, но и запазващият се брой кандидати показват успешния формат на магистърската програма и нейното развитие през годините. Според доц. Седларски, тази програма е един от примерите за успешно партньорство между Софийския университет и бизнеса – както в създаването на иновативни учебни програми, така и в постоянната координация за тяхното развитие и подобряване.

Директорът на програмата и първи Декан на Стопанския факултет след неговото възстановяване през 1990 г. проф. д.ик.н. Георги Чобанов отбеляза, че магистратурата се е развила успешно през последните 11 години и е успяла да помогне за „предаване на щафетата“ от по-опитните преподаватели към по-младите. Според проф. Чобанов, доказателство за това е, че дипломантите от програмата и докторанти на Стопанския факултет вече са щатни, хонорувани и гост-преподаватели в нея.

thumbnail_snimka 3 - NMinkov

Съ-директорът на програмата от страна на бизнеса Николай Минков , изп. директор на Индустриален клъстер „Средногорие“ , подчерта, че Стопанският факултет винаги е бил иновативен в създаването на магистърски програми и трябва да продължи да бъде такъв. Индустриален клъстер „Средногорие“ подпомага множество инициативи на Стопанския факултет и най-новото партньорство е свързано с подпомагане издаването на монографията „Икономика на енергийните ресурси“.

Доц. д-р Соня Вътева , ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ поздрави студентите, преподавателите и гостите на програмата и им пожела да я развиват все така успешно и през следващите години.

thumbnail_snimka - SVateva

В официалното откриване на учебната година с изказвания и поздравления се включиха и:

- Александър Ненков – народен представител, член на Комисията по енергетика и зам.-председател в Управителния съвет на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет. Г-н Ненков отбеляза, че тази година Стопанският факултет и НКБСЕС са сключили меморандум за партньорство и че сътрудничеството между държавни институции, експерти и академичната общност е изключително важно за българската енергетика.

- Георги Спасов, ръководител Връзки с обществеността в Комисията за енергийно и водно регулиране, поздрави гостите на откриването и прочете поздравителен адрес от председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.

- д-р Ивайло Касчиев, дипломант на Стопанския факултет от трите програми – бакалавърска, магистърска и докторска, понастоящем ръководител отдел „Ценово регулиране и бизнес планове - ВиК услуги“ в КЕВР, поздрави участниците в събитието и представи накратко новия си курс в магистратурата – „Управление на жизнения цикъл на инфраструктурните активи“.

thumbnail_snimka - Georgi Spasov

След официалните изказвания бе представена и монографията „Икономика на енергийните ресурси“ с автор ас. д-р Атанас Георгиев . Монографията разглежда темата „Икономика на енергийните ресурси“ в 12 глави. Тя може да бъде ползвана от студенти и преподаватели в бакалавърски и магистърски програми по икономика и стопанско управление, геолого-географски и инженерни науки, публична администрация и комуникации, както и за по-широк кръг читатели, които искат да научат повече за тази тема.

Монографията е издадена с подкрепата на Индустриален клъстер „Средногорие“ (www.srednogorie.eu).