Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Андрей Василев

   

доц. д-р Андрей Василев

Автобиография (pdf)

Андрей Василев има богат опит в областта на икономическите изследвания, моделиране и прогнозиране. Той има повече от 10 години стаж като началник на отдел „Макроикономически изследвания” в Българската народна банка, където е организирал и участвал в изготвянето на различни макроикономически анализи и оценки на икономическата политика, както и в разработването на икономически модели за прогнозиране и анализ на политиката. Научните му интереси включват макроикономическо моделиране за малки отворени икономики, пространствена икономика и приложна иконометрия.
Преди да започне работа в Българската народна банка, Андрей е бил началник на отдел „Макроикономическо моделиране и политика” в Агенцията за икономически анализи и прогнози към българското Министерство на финансите. Андрей Василев има докторска степен по приложна математика от Софийския университет и е преподавал курсове по макроикономика, пространствена икономика и иконометрия във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.