Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Калоян Ганев

   
KaloyanGanev-1

Доц. д-р Калоян Ганев

 

Доц. Калоян Ганев притежава докторска степен по статистика и демография.

Преподава дисциплини като Макроикономическо моделиране, Приложна иконометрия, Анализ и прогнозиране на времеви редове, Публични финанси и др.

Научните му интереси са в областта на макроикономическото моделиране и прогнозиране и приложната иконометрия.

Освен в академичната сфера, притежава значителен (над 20 години) практически опит в публичния и частния сектор, като е заемал експертни, средни и висши управленски позиции в Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министъра на финансите, Райфайзенбанк ЕАД и консултантската компания Sigma Hat.

В международен план е работил като консултант на правителствата на Черна гора и Беларус.

 

Контакти:

Стопански факултет, каб. 414

Email: k_ganev@feb.uni-sofia.bg

 

Кратка автобиография

 

Списък с публикациите

 

Профил в ResearchGate