Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Други

   

Как да напишем конкурентноспособен проект за Horizon 2020

ХОРИЗОНТ 2020 - Новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 2014-2020 - доц. д-р Веселин Дончев

Критерии за академично израстване - Физически факултет (от 2011 г.)

Резултати от конкурса "Млади учени и постдокторанти"

Могъществото на светлината
разговор по програма "Христо Ботев" с доц. Иван Бъчваров от Физически факултет

Резултати за ФзФ от проведения конкурс от тазгодишната сесия на Фонд Научни Изследвания - СУ

Становище на Факултетния съвет и Деканския съвет на ФзФ относно доклад за научна оценка на факултетите на висшите училища и институтите на БАН, публикуван на сайта на МОН

Конкурс за финансиране на проекти от фонд "Научни изследния" към СУ

Писмо на ректора на СУ до БНТ
на 1 август 2012 г. в новините по Канал 1 беше обявена неправилна информация (засягаща и ФзФ) за първо класиране на приетите студенти

Отворено писмо от г-да Деканите на ФзФ и ФХФ до г-н Емил Кошлуков, журналист в TV7

Видео от отбелязването на 50-годишнината на Физическия факултет
Деканското ръководство на Физическия факултет изказва благодарност на екипа на Алма матер TV за съдействието при отразяване на важни събития от живота на факултета

След конкурса "Уреди за кабинета по физика" - снимки, вестник "Стандарт"

Резолюция от втория национален конгрес по физически науки

Студентска олимпиада по физика - 19.05.2012 г., Физически факултет