Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Г Р А Ф И К за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2014/2015 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд

   

08.12.2014

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2014/2015 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

 

ОКС „ МАГИСТЪР”

 

ДЕЙНОСТ

 

 

СРОК

 

 

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта (http://eurostipendii.mon.bg)

 

 

 

 

8 декември 2014 г.

 

 

 

 

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи при инспектор „Студенти” на съответния факултет

 

 

8 декември 2014 г.

 

 

 

 

Начало на потвърждаване на подадените от студентите формуляри при инспектор „Студенти“ - кабинет 401

 

 

 

 

9, 10, 11 декември 2014 г.-Стопанско управление

 

16, 17, 18 декември 2014 г.- Икономика

 

6, 7, 8 януари 2015г. -Икономика

 

13, 14, 15 януари 2015г. -Стопанско управление

 

9:00-12:00 / 14:00-16:00

 

 

 

 

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

 

 

 

 

13 януари 2015 г., вторник, 23:59 ч.

 

     

 

 

 

 

Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 януари 2014 г.) и съпътстващите документи при инспектор „Студенти” на съответния факултет

 

 

 

 

16 януари 2015 г., петък, според работното време на висшето училище