Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Проф. д-р Георги Менгов

   

 

GeorgeMengov

Проф. д-р Георги Менгов

Проф. д-р Георги Димитров Менгов работи в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2005 г. като редовен преподавател, а преди това – като хоноруван (1999–2004).

Бил е научен сътрудник в Централната лаборатория по биомедицинско инженерство на БАН (2001–2004) и консултант по информационни технологии в американската корпорация Unisys (1995 – 2000).

Сега е ръководител на Центъра за моделиране на социалноикономически системи на СУ, член на Консултативния съвет на високотехнологичния инкубатор Swiss Innovation Valley (Chur, Switzerland), член на редакционната колегия на „International Journal of Neural Networks and Advanced Applications“ (Oregon, USA) и на „Автоматика и информатика“, член на програмния комитет на „International Joint Conference on Neural Networks“ (2013–2019) и др.

Автор и съавтор е на около 70 научни статии и доклади в списанията „Neural Networks“, „Journal of Behavioral and Experimental Economics“, „Advanced Studies in Contemporary Mathematics“, „Доклади на БАН“ и др., както и на монографиите „Decision Science: A Human-Oriented Perspective“ (Springer Verlag, Berlin Heidelberg) и „Вземане на решения при риск и неопределеност“ (Жанет-45).

 

 

Office 510

Email: g.mengov@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: George Mengov

ORCID Number: 0000-0001-8157-3246

CV

Списък на публикациите

 

 

Избрани публикации на английски език:

Mengov, G., Georgiev, N., Zinovieva, I., and Gerunov, A. (2022) Virtual social networking increases the individual’s economic predictability. Journal of Behavioral and Experimental Economics 101 (2022) 101944.

Nenov, I., Mengov, G., Ganev, K., and Simeonova–Ganeva, R. (2021) Neurocomputational economic forecasting with a handful of data. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), 74 (10), 1511-1518 .

Mengov, G., Trifonov, T., and Georgiev, K. (2018) Solving an emotional memory equation. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), 71 (12), 1672-1678 .

Mengov, G. (2015) Adaptive Resonances Across Scales. Chapter 7 in: Decision Science: A Human-Oriented Perspective. Springer-Verlag: Berlin Heidelberg. DOI 10.1007/978-3-662-47122-7_7 .

Mengov, G. (2015) Decision Science: A Human-Oriented Perspective. Springer-Verlag: Berlin Heidelberg.

Mengov, G. (2014) Person-by-person prediction of intuitive economic choice. Neural Networks, 60, 232-245 .

Mengov, G., Egbert, H., Pulov, S., and Georgiev, K. (2008) Affective balances in experimental consumer choices. Neural Networks, 21 (9), 1213-1219 .

Mengov, G. and Nikolova S. (2008) Utility function derived from affective balance theory. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), 61 (12), 1605-1612 .

Mengov, G., Georgiev, K., Pulov, S., Trifonov, T., and Atanassov, K. (2006) Fast computation of a gated dipole field. Neural Networks, 19, 1636-1647 .

 

Избрани публикации на български език:

Менгов, Г. (2014) Рационалност и интуиция в човешките решения. Академично слово в Деня на Светите братя равноапостоли Кирил и Методий 24 май в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“. Стратегии на образователната и научната политика, том 22 (3), 275-282 .

Менгов, Г. (2013) Социалната фракталност. Техносфера, 3 (21), 25-36 .

Менгов, Г. (2010) Вземане на решения при риск и неопределеност. Жанет 45, Пловдив .