Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Разпис на лекциите в магистърските програми

   

Разпис на лекциите в магистърските програми
за летния семестър на учебната 2023/2024 г.

 

Магистърска програма Семестър / Курс
Геология и Палеонтология, Геохимия, Гемология І курс - РО
Управление на човешките ресурси I курс - РО и ЗО, специалисти
Регионална сигурност I курс - РО и ЗО, специалисти
I курс - след ОКС ПБ, РО, специалисти
Планиране и управление на териториални системи I курс - РО
Учител по география в средното училище I курс - РО 60 кр., специалисти
I курс - РО 90 кр., неспециалисти
ГИС и Картография
Регионално развитие и управление I курс - РО, специалисти
Екотуризъм І курс - ЗО
ІI курс - ЗО
Културен туризъм II курс - ЗО
Туризъм І курс - ЗО, неспециалисти
IІ курс - ЗО, неспециалисти
Управление на туристически дестинации І курс - ЗО
Управление на туристически дестинации (след ОКС „Професионален бакалавър по туризъм“) І курс - ЗО
IІ курс - ЗО

 

 

Разпис на лекциите в магистърските програми
за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.

 

Магистърска програма Семестър / Курс
Геология и Палеонтология, Геохимия, Гемология І курс - РО
Управление на човешките ресурси I курс - специалисти
II курс - ЗО, специалисти
I курс - след ОКС ПБ
Регионална сигурност I курс - след ОКС ПБ
II курс - след ОКС ПБ
I курс
Планиране и управление на териториални системи I курс - РО
Учител по география в средното училище I курс - РО 60 кр., специалисти
I курс - РО 90 кр., неспециалисти
II курс - РО 90 кр., неспециалисти
ГИС и Картография
Регионално развитие и управление I курс - РО, специалисти
Екотуризъм І курс - ЗО
ІI курс - ЗО
Културен туризъм II курс - ЗО
Туризъм І курс - ЗО, неспециалисти
IІ курс - ЗО, неспециалисти
Управление на туристически дестинации І курс - ЗО
Управление на туристически дестинации (след ОКС „Професионален бакалавър по туризъм“) І курс - ЗО
IІ курс - ЗО