Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. Георги Менгов от Стопанския факултет с академично слово на тържеството на Софийския университет по случай 24 май

   

25.05.2014

 

По традиция Академическият съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” участва в официалната церемония за отбелязване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май при паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека. Академическият съвет на Алма матер се присъедини към празничното общоградско шествие от главния вход на Ректората.

 

Академично слово на тема: "Рационалност и интуиция в човешките решения" произнесе доц. д-р Георги Менгов, преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“ в Стопанския факултет на Софийския университет. Той разгледа в изложението си теорията на очакваната полезност, системата за изработване на интуитивни оценки, рационалното мислене и други. Доц. Менгов отговори на въпросите кога можем да се доверим на интуицията си, кога можем да разчитаме, че тя ще ни помогне да прогнозираме неизвестното и да стигнем до решения, към които бъдещето ще се отнесе благосклонно. Доц. Мeнгов посочи три условия, които трябва да са налице, за успеха на интуитивното мислене: възможност да се натрупа достатъчен опит; наличие на солидно теоретично знание и не на последно място – светът да не се промени значимо във важните аспекти, така че да направи невалидни първоначалните ни допускания и да обезсмисли прогностичните ни усилия.

Доц. Менгов обърна внимание и на проведените през последните години в Стопанския факултет, съвместно с психолози и информатици от други факултети, редица икономико-психологически експерименти за изследване ролята на интуицията при вземането на решения.

„Поколенията български учени пред нас вече са заслужили уважението на колегите си по света и то е прераснало в уважение към нашите академични институции. Ние, техните наследници, трябва да не се боим от глобалния свят, а да се борим за своето място в него, вземайки смели иновативни решения. Накратко, трябва да притежаваме поне частица от духа на светите братя Кирил и Методий и достойно да вървим напред”, каза в заключение доц. Менгов.

 

Академично слово на доц. д-р Георги Менгов (pdf)

Пълният текст на новината за академичното тържество на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"