Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност

   
dsc_1075
Научни форуми

ЕЖЕГОДНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта

Лого MTPES

7-8 октомври 2022 г.

DOI: 10.13140/RG.2.2.14862.02887

Покана ; Invitation

Декларация ориг. ; Декларация съгласие

Регистрационна форма

Конференцията е финансирана от Фонд "Научни изследвания" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (№ 80-10-188/27.05.2022), както и от ФНИ към Министерството на образованието и науката (№ КП-06-МНФ/8 от 20.07.2022 г.).

От тази година представените доклади се публикуват от издателство „Азбуки“ към МОН, Федерацията на спортните педагози в Република Македония и Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Редакционният съвет, след рецензиране, разпределя докладите, със съгласието на авторите, за публикуването им в списанията и сборника от Конференцията:

 

  • „Професионално образование“, издателство „Азбуки“;
  • Research in Kinesiology“ – Изследвания в кинезиологията (RIK);
  • Activities in Physical Education and Sport“ – Дейности във физическото възпитание и спорта (APES);
  • Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, Университетско издателство Св. Климент Охридски“.