Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ

   

Ежегодно в Софийския университет се изпълняват между 190 и 250 вътрешни изследователски проекта, финансирани с целеви средства от държавния бюджет. Проектните предложения се избират на конкурсен принцип в началото на календарната година и се изпълняват в срок до 10-ти декември. Повече информация можете да откриете в електронната система http://eservices.uni-sofia.bg/projects/ , както и в следните документи:

 

  • Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата
  • Правилник за условията и реда на финансиране
  • Наръчник за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите