Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски ботанически градини / Структура

   

Директор: д-р Красимир Косев
тел. (02) 9308 515

Зам.-директор: Огнян Илиев
тел. (052) 36 19 41

 

УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - СОФИЯ

София 1000, ПК 157
ул. Московска 49
тел./факс: (02) 988 17 97

Обща площ – 5 дка, оранжерии – 500 кв. м. Растителните колекции наброяват около 1500 вида. Оранжерията разкрива красотата на тропиците с богато многообразие на орхидеи, папрати, бромелии. Градината разполага и с колекция от кактуси, божури, клематиси, луковични цветя и множество дървесни видове и храсти. Университетската ботаническа градина – гр. София, е създадена през 1892 г. по инициатива на първия български професор по ботаника Стефан Георгиев. Тя е член на Световния съвет на ботаническите градини.

УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА – БАЛЧИК

Балчик 9600, ПК 56
ул. Акад. Даки Йорданов №1
тел. (0579) 72 338
факс (0579) 76 197
e-mail: ubg_balchik@admin.uni-sofia.bg

Обща площ – 196 дка,от които: паркова част - 61 дка; градина, приспособена за посещения на хора с увреждания - 11 дка; оранжерии - 500 кв. м. Специализирана е в развитието на колекции от тропични и субтропични екзоти. Известна е с колекцията си от сукуленти и кактуси, в която са включени около 600 вида, а екзпозицията на открито от едрозамерни кактуси и сукуленти, разположена на площ от около 1 дка, е втората по рода си в Европа след тази на Монако. Общият брой на растителните видове в колекциите е около 3000. Градината е национален спасителен център за редки и застрашени видове по Вашингтонската конвенция, член на Световния съвет на ботаническите градини,член на Европейската мрежа за обучение и екология в ботаническите градини, носител на ордена "Св. св. Кирил и Методий“ - II ст.

Градината е създадена през 1955 г. под ръководството на акад. проф. Д. Йорданов и оперативното управление на Н. Минчев. През 2005 г. градината е пригодена за посещения на хора с увреждания.

УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА – ВАРНА – ЕКОПАРК

Варна 9006, к.к. Св. Св. Константин и Елена
тел. (052) 36 19 41
факс (052) 36 19 46

Обща площ – 360 дка. Ботаническата градина е развита като дендрариум – екопарк с умело хармонизиране на естествени и изкуствени екосистеми. Колекцията от дървесни и храстови видове наброява около 300 вида, тревисти растения – около 350 вида, от които особен интерес представлява колекцията от ириси – 260 вида. Градината е създадена през 1977 г. Към обекта има биологична станция и леглова база със 120 легла. От 2004 г. обектът е обявен за защитена природна територия.