Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Програма Еразъм+ 2022/2023 / Преподавателска мобилност

   

 

Kандидатстване за конкурс по преподавателска мобилност по програма Еразъм+ (К107) - пълна информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Мобилностите могат да бъдат осъществени от участници от СУ „Св. Климент Охридски“, които отговарят на следните критерии:

  • да са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“;
  • нивото на владеене на езика/ците на преподаване да отговаря/т на нивото, посочено в таблицата с мобилностите
  • областта на преподаване/специалността/програмата на кандидата да отговарят на параметрите, посочени в таблицата с мобилностите.

 

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Заявление по образец;

2. План за преподаване;

3. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);

4. Pre-acceptance letter, издаден от университета, за който е подадена кандидатурата.

 

Заявление

План за преподаване

Сключени договори

Критерии

Точкова система

Бланка за самооценка