Начало / Прием / Кандидатстудентски курсове

   

Български език и литература – 987 10 68; 9308 389
каб. 230 – Ректорат, северно крило

История на България - 9308 279
каб. 42 – Ректорат, южно крило

Философия – 9308 414
каб. 62 – Ректорат, южно крило

Английски език9308 314; 946 30 93; 0889057616
каб. 167, Ректорат, централна сграда

Френски език – 9308 281; 9308 437; 0893 388 589
каб. 170, Ректорат, централна сграда;
Франкофонски център – Ректорат, северно крило

Немски език - 9308 294
0888 77 96 16
Катедра "Германистика и скандинавистика"
каб. 171, Ректорат, централна сграда, V ет.

Испански език – 9308 334
каб. 125-а - Ректорат, централна сграда

Италиански език – 9308 281; 9308 437
каб. 170 - Ректорат, централна сграда;
Франкофонски център – Ректорат, северно крило

Биология – 8167 275
бул. Драган Цанков, 8
Биологически факултет, каб. 157

Математика – 8161 522; 862 23 73
бул. Джеймс Баучър, 5 – каб. 209
Факултет по математика и информатика

Физика – 862 30 91; 8161 823; 8161 458
бул. Джеймс Баучър, 5 – каб. Б-203
Физически факултет

Химия – 8161 303; 8622 336; 8161 423
бул. Джеймс Баучър, 1 – ст. 509
Факултет по химия и фармация

Журналистика 9308 226; 9308 214
ул. Московска, 49 – каб. 10, 41
Факултет по журналистика и масова комуникация