Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Приравнителен изпит

   

Приравнителен изпит се налага, когато се прехвърляте от друго висше училище или друга специалност, както и ако сте прекъсвали обучението, за да покриете изискванията на действащия в момента учебния план.

При всички изпити, положени с индивидуален протокол, само и единствено преподавателите или секретарите на катедри връщат индивидуалните протоколи в отдел “Студенти”.