Начало / Новини / Новини и събития / Дискусионен семинар на тема: „Лингвистиката и медицината – заедно за Човека“

   
Дискусионен семинар на тема: „Лингвистиката и медицината – заедно за Човека“

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет се провежда работна среща, посветена на допирните точки между медицината и лингвистиката, през/чрез които може да се разработи система от упражнения за възстановяване на речевите способности при пациенти, загубили речевите си умения след тежки онкологични заболявания, след инсулт и други.

Семинарът е организиран в рамките на два научни проекта, финансирани в Софийския университет. Проектът Българският език в държавните институции и в публичното пространство е финансиран от ФНИ на МОН с Договор № КП-06-Н80/11 от 15.12. 2023 г. и е с ръководител доц. д-р Владислав Миланов. Вторият проект е на тема „Текст и действителност. Действителност и текст“ и е финансиран в рамките на проекта SUMMIT на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, научен ръководител е проф. д-р Надежда Сталянова. Проектът SUMMIT e финансиран със съдействието на ЕС- Next Generation по НПВУ.

1-1

На дискусионната среща присъстваха деканът на Факултета по славянски филологии проф. дфн Амелия Личева, д-р Цветослава Гълъбова, доц. д-р Мария Димитрова, д-р Стоянов от Клиниката по нервни болести на УМБАЛСМ „Пирогов“, д-р Ани Владимирова, проф. дфн Юлиана Стоянова и други специалисти. Присъстваха и студенти от няколко специалности на Софийския университет – „Българска филология“, „Философия“, Право“, „Медицина“, от няколко магистърски програми на Факултета по славянски филологии.

По време на дискусията е планирано да бъдат коментирани и актуални въпроси, свързани с превенцията срещу деменцията.

В дискусионния семинар са включени изказвания на невролози, неврохирурзи, психиатри, психолози, психолингвисти, логопеди и езиковеди. Идеята е да бъдат обединени усилията на специалистите и с оглед на съвременната наука и в двете направления (медицина и лингвистика) да се предложат работещи решения за възстановяването на речевите способности на болните хора, както и да се разработят практически съвети за техните близки, които са основен фактор при превъзмогването на проблемите.

1-4

Събитието бе открито от доц. д-р Владислав Миланов от Факултета по славянски филологии, който приветства присъстващите и заяви, че в семинара си подават ръка две от фундаменталните науки в света на безграничното знание: медицината, натоварена с най-тежката задача, пред която е изправено човечеството от векове насам – да се бори всеки ден за здравето и живота на човека, и филологията, която е призвана като наука да мисли за говорещия човек в контекста на един все по-сложен за общуване свят.

1-3

Този дискусионен семинар е важен днес повече от всякога не за да покаже колко напред стига научното мислене в грижата си за човека и за човечеството, в грижата за неговото здраве и неговата реч. Не. Науките се развиват и това движи света напред; приспособява го към новите предизвикателства на времето, които за науки като физиката и химията изглеждат по-ясно подредени, но за хуманитаристиката и за медицината – всеки ден поставя нови изпитания. Защото сложният свят води със себе си всички усложнения, които изграждат, но и често разрушават човека и човешкото“, каза още доц. Миланов. Той допълни, че идеята на срещата е да се постави началото на поредица от разговори, в които център ще бъде грижата за пострадалия от тежки болести човек, при когото е нарушена освен всичко друго жизнено важната функция да общува – да ни каже дали иска вода, да ни каже какво го боли.

Доц. Миланов посочи, че всички знаем, че без речта човекът живее трудно и затова науките трябва да бъдат в непрекъснат диалог.

Неврологията и неврохирургията опознават все по-дълбоко човешкия мозък на центровете, които поддържат човешката реч. Лингвистиката и психолингвистиката пък достигат все по-далече в разработването на упражнения, с които помагат на човека да проговори“, допълни още доц. Миланов.

1-5

Проф. Амелия Личева благодари на всички участници и на доц. Владислав Миланов и на проф. Надежда Сталянова, които организират подобни събития, които са важни не само за факултета и университета, а изобщо за средата, за това, което се случва у нас. Тя обърна внимание върху интердисциплинарните подходи в днешния свят. „Все повече си даваме сметка за това колко е важно да осъществяваме този диалог между науките, между различните зони в сферата на хуманитаристиката и на природните науки най-вече. Една подобна кръгла маса показва наистина, че има смисъл от такъв диалог“, посочи проф. Личева и разказа накратко за работата със студентите в сферата на превода на медицинска литература и сътрудничеството им с действащи лекари. Тя обърна внимание, че от своя страна лингвистите се стремят да помагат и на самите лекари да развиват своите комуникационни умения, защото днешната медицина освен всичко друго, трябва да бъде изключително обърната към пациента и да може по един достъпен за него начин да му представи това, което му предстои.

1-2

Проф. Личева акцентира и за смисъла, за полезността на тяхната обща работа и заяви, че чрез такъв диалог, чрез изграждането на някакви конкретни решения, с които да се помогне на пострадалите, на болните и на техните близки. Накрая деканът на Факултета по славянски филологии изрази надеждата си след тази първа среща от тук нататък да бъде изградена работна атмосфера, която да доведе до практически успехи.

1-6

Проф. Надежда Сталянова от катедрата по български език на Факултета по славянски филологии, съорганизатор на събитието, също отправи своя поздрав и изрази задоволството си, че на събитието присъстват освен уважавани специалисти и студенти. Тя обърна внимание на научната работа по проектите и заяви, че лингвистите не работят самостоятелно, а са като парченце от мозайката, която обединява всички науки, представители на които присъстват в залата. Накрая проф. Сталянова изрази надеждата си срещата да е ползотворна и пожела успех на всички.

1-8

Дискусионният форум продължи с представяне на специалистите от различните области и техния опит по темата.

1-9
1-10