Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за "доцент" по ПН 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло), ДВ бр. 65/28.07.2023 г.