Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Покана за конференция „Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание“

   
Проф. Анастас Иширков

Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани на конференция „Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание“ в чест на 125-годишнината от първата лекция по География в Университета и 60 години от създаването на Геолого-географски факултет.

Научното събитие е насочено както към географи, историци, етнолози, културолози, философи и към всички с интерес към личността и делото на проф. А. Иширков.

Дискусията между представители на различни научни направления ще даде един различен поглед върху делото на проф. Иширков, а в по-широк контекст и върху възможностите на представителите на отделните науки днес да дискутират развитието на българското научно познание в началото на ХХ век с рефлексивност върху съвременността и измеренията на интердисциплинарните изследвания днес.

Конференцията ще се проведе на 20 март 2023 г. в Зала 1 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

ВАЖНИ ДАТИ:

12 март 2023 г. – краен срок за подаване на заявки за участие, включващи заглавие, резюме (до 600 знака) и ключови думи на български език, на nzhechkova@gea.uni-sofia.bg

15 май 2023 г. – краен срок за представяне на пълния текст на докладите.