Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално ноправление 3.1.Социология, антропология и науки за културата, обявен в ДВ, бр.48 от 28.06.2022г.

   

Единствен кандидат: д-р Мартин Николаев Осиковски

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по пр.н.3.1.Социология, антропология и науки за културата, (Теория и история на културата. Културата на изследователската работа и комуникация в социалните и хуманитарните науки) обявен в ДВ, бр.48 от 28.06.2022г.

 

Председател на научното жури: проф. д.н. Цветелин Йорданов Степанов

Материали:

Рецензии:

Становища:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.12.2022 г. от 15.30 ч, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 1, зала 409