Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално

   
Актуална информация за студентите от Стопански факултет
Календар Бакалаври - информация за студентите в бакалавърските програми
Календар Бакалаври - информация за студентите в магистърските програми
Календар Докторанти - информация за докторантите в Стопански факултет
Стажове, стипендии и конкурси за студенти от Стопански факултет
Семинари, конференции, специализации - обявления
Обяви за работа за студенти от Стопански факултет

 

За непроведени занятия моля пишете своевременно на г-жа Илона Цицелкова

 

 

Бланки за административни услуги
бакалаври

 

 

Бланки за административни услуги
магистри

 

Календар Бакалаври

Календар Магистри

Всички обявления за бакалаври Всички обявления за магистри

 

Документи, свързани с обучението на студентите

 

1. Правила за организация на обучението по избираемите дисциплини в Стопанския факултет

1.1. Заявление за записване/отписване на избираеми дисциплини

2. Правила за организация на езиковото обучение в Стопанския факултет - ОКС "Бакалавър"

3. Процедура за признаване на изпити на студенти от френската програма по икономика и управление в Стопанския факултет

3.1. Заявление за признаване на изпит във френската програма - формуляр за попълване

4. Правила за организацията и провеждането на учебната практика/практическото обучение в ОКС „Бакалавър“ в Стопанския факултет

4.1. План за учебната практика - формуляр за попълване

4.2. Формуляр за оценка - формуляр за попълване

5. Правила за условно записване на студенти

5.1. Заявление за условно записване - формуляр за попълване

 

Конспекти за Държавен изпит 2020:

 

Информация от катедрите:

Катедра "Стопанско управление"
Катедра "Икономика"
Катедра "Икономика и управление по отрасли"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Финанси и счетоводство"

 

Приемно време на преподавателите, изпълняващи функциите на секретари на катедри

 

Електронна поща за студенти @feba.uni-sofia.bg

 

facebook.com/stopanski.fakultet Следете най-новото от факултета на страницата ни във Facebook (или тази)

@stopanski В Twitter ще ни откриете като @stopanski

linkedin.com/in/stopanski Присъединете се към професионалните ни контакти в LinkedIn

Стопанският факултет има профил и в Google Plus

Стопанският факултет в снимки (Flickr)

youtube.com/user/febaidea Създайте рекламен клип за популяризиране на Стопанския факултет в YouTube

Споделете, че сте на лекции във факултета (Foursquare)

Новини в снимки (Instagram)

 

Абониране за актуалните съобщения от факултета по e-mail