Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Департаментът за езиково обучение обявява конкурс по документи за заемане на длъжността „старши преподавател“ по български език

   

Срок за кандидатстване: 28.09.2022 г.

 

Департаментът за езиково обучение обявява конкурс по документи за заемане на длъжността „старши преподавател“ по български език със следните изисквания:

  • Висше образование – бакалавър/магистър по Българска филология;
  • Познания по методиката на преподаване на български език като чужд;
  • Опит в преподаването на български език като чужд;
  • Предимство е владеенето на английски език.

 

Документи за кандидатстване:

  • CV;
  • Диплома за висше образование;
  • Документ за владеене на чужд език/при наличие/.

 

Документите се изпращат електронно на адрес secretary@deo.uni-sofia.bg