Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Промоция за връчване на дипломите за висше образование - випуск 2021

   

Дипломите на завършилите студенти през 2021 г. ще бъдат връчени на 9 юни 2022 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат.

  • От 10.00 ч. до 12.00 ч. на специалностите Английска филология, Немска филология, Скандинавистика, Класическа филология, Новогръцка филология, Унгарска филология (ОКС-бакалавър и ОКС-магистър), МП "Конферентен превод", МП "Методика на чуждоезиковото обучение в междукултурна среда";
  • От 14.00 ч. до 16.00 ч. на специалностите Испанска филология, Португалска филология, Френска филология, Италианска филология, Румънска филология, всички специалности от Центъра за източни езици и култури (ОКС-бакалавър и ОКС-магистър).

 

  • Тогите за абсолвентите от специалности Испанска филология, Португалска филология, Френска филология, Италианска филология, Румънска филология, всички специалности от Центъра за източни езици и култури ще се получават пред стълбите на централното фоайе на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, kакто и за другите специалности.

 

 

Всички абсолвенти трябва да потвърдят на имейла на инспектора учебна дейност към съответната катедра - до 06 юни 2022 г. - дали желаят да им бъде връчена официално дипломата, като посочат три имена, специалност и факултетен номер.

 

Катедра "Класическа филология" и катедра „Англицистика и американистика“

Деана Маркова (заместващ)

ddnenkova@uni-sofia.bg

Катедра "Романистика"

Десислава Христова

desislawa@uni-sofia.bg

Катедра "Германистика и скандинавистика"

Красимира Методиева

ksmetodiev@uni-sofia.bg

Катедра "Испанистика и португалистика"

Мария Петрова

mnpetrova1@uni-sofia.bg

Kатедра "Методика на чуждоезиковото обучение"

Цв. Дилкова

katedra.metodika@abv.bg

Катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“

и.д. Лидия Христова

lidijah@uni-sofia.bg

 

 

 

ИНСПЕКТОРИ НА КАТЕДРИ - ЦИЕК, София 1303, бул."Т. Александров" №79

Катедра "Арабистика и семитология"Лилия Пашеева

pasheeva@uni-sofia.bg

arabistika.su@gmail.com

Катедра "Китаистика"

Дениза Чакърска

d.chakarska@uni-sofia.bg

Катедра "Японистика"

Дениза Чакърска

d.chakarska@uni-sofia.bg

Катедра "Кореистика"

Дениза Чакърска

d.chakarska@uni-sofia.bg

Катедра "Класически Изток"

Лилия Пашеева

pasheeva@uni-sofia.bg

klasicheskiiztok.su@gmail.com

Катедра "Тюркология и алтаистика"

Лилия Пашеева

pasheeva@uni-sofia.bg

turkicstudies.su@gmail.com

 

 

Във връзка с предварителното обличане на тоги е необходимо да се явите час и половина преди началото на промоцията.

  • Тогите за абсолвентите от специалности Английска филология, Немска филология, Скандинавистика, Класическа филология, Новогръцка филология, Унгарска филология ще се получават пред стълбите на централното фоайе на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
  • Тогите за абсолвентите от специалности Испанска филология, Португалска филология, Френска филология, Италианска филология, Румънска филология, всички специалности от Центъра за източни езици и култури ще се получават в зала 233, Ректорат.