Начало / Университетът / Преподаватели / Покана за кандидатстване за международни гост-лектори в рамките на TRANSFORM4EUROPE WEEK

   

 

Алиансът Transform4Europe иска да помогне на действащите и бъдещите европейски студенти, посещаващи нашите университети, да придобият предприемачески начин на мислене, за да ги подготвят да се справят със сложността на глобалните предизвикателства (дигитализация, устойчивост и т.н.).

За тази цел Алиансът организира международни лекции от гост-лектори насочени към предприемачи и практици. В рамките на инициативата предприемач или практик ще представи своя опит в Силезийския университет в Катовице по време на първата седмица на Transform4Europe. Лекторът ще проведе три лекции за различни аудитории, подчертавайки различните гледни точки: обща лекция за студентите, специфична лекция за преподавателския състав и открита лекция за широката общественост.

Изборът на лектор ще се основава на оценка на автобиографията и интервю. Подадените заявления ще бъдат разгледани от комисия за оценка, назначена от ректора и съставена от трима представители на всички заинтересовани страни по проекта (преподаватели, студенти, бизнес). Силезийският университет в Катовице ще покрие пътните, квартирните и дневните разходи и ще предостави възнаграждението, определено в поканата.

Всички кандидати трябва да:

  • Имат гражданство от друг регион на алианса Transform4Europe, различен от приемащия университет;
  • Докажат компетентност и предприемачески опит в една от трите приоритетни области на проекта Transform4Europe: цифрова трансформация и интелигентни региони,
  • екологична трансформация и устойчивост,
  • обществена трансформация, изграждане на общности и приобщаване;
  • Притежават отлични комуникационни умения;
  • Владеят свободно английски език (за оценка с интервю).

Предишен преподавателски опит и участия в конференции ще бъдат взети под внимание при оценяването. Кандидатите подават заявленията си по имейл преди крайният срок 11 април 2022 год. на адрес: transform4europe@us.edu.pl

Освен приложените по-долу документи се очаква кандидатите да изпратят и актуална автобиография.

 

Приложения: