Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / УЧЕБЕН ПРОЦЕС 2021/2022

   

 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС 2021/2022

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2021/2022

  • Зимен семестър – от 25.10.2021 г. до 21.01.2022 г.
  • Летен семестър – от 21.02.2022 г. до 10.06.2022 г.

С оглед на по-късното започване на учебната година е възможно удължаване на времето на семестрите.

 

ИЗПИТНИ СЕСИИ

В рамките на учебната година има три редовни изпитни сесии – януари, април и юни.

  • За учебните дисциплини от зимен семестър: първа изпитна сесия – януари/февруари и втора изпитна сесия – април.
  • За учебните дисциплини от летен семестър: първа изпитна сесия – април и втора изпитна сесия – юни.
  • Поправителна сесия – от 15.08.2022 г. до 02.09.2022 г.

 

Всички студенти - магистри, които ще се явят на изпити през поправителната сесия, следва да имат издаден протокол за изпит в СУСИ, да са уведомили за това инсп. В. Ралева и преподавателя, при когото е изпитът.

 

Поправителна сесия - издаване на индивидуален протокол ОКС "магистър" - виж тук

Съобщение за курсовите работи в магистърските програми - виж тук

 

Годишни такси за обучение на български граждани, граждани на ЕС и на ЕИП за учебната 2021/2022 г. за ОКС "Магистър"

Обучение срещу заплащане

 

Специалност Редовно обучение Задочно обучение Дистанционно обучение
Теория и управление на образованието 1500 лв. 1500 лв.
Педагогика 1500 лв. 1500 лв. ИКТО - 1500 лв.
Социални дейности 1600 лв. 1300 лв.

 

Съгласно чл. 31(1) 6.1. от Правилника за прием на магистри годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър.

удивителна

Решение на ДС от 11.11.2014 г.

Студенти (редовно и задочно обучение), записали условно следващ курс, имат право да се явят на невзет изпит по дадена дисциплина еднократно по техен избор в рамките на насрочените през съответната учебна година сесии (ноемврийска, януарска, априлска и юнска). Поправителна сесия – месец септември.

удивителна

Потребителското си име за СУСИ можете да видите на https://cas.uni-sofia.bg/ , като въведете фак. номер и ЕГН. След като разберете потребителското си име, отидете на

https://susi.uni-sofia.bg , като паролата за достъп по подразбиране е отново вашето ЕГН. След регистрацията в СУСИ можете да промените паролата си, но задължително я запомнете и запишете, за да не се налага отново да се актуализира достъпът ви до системата.