Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Седмица на професионалното ориентиране: Дискусия „КСО/ESG през погледа на юристите“

   

22.10.2021

 

На 19 октомври се проведе втората дискусия, организирана в рамките на Седмица на професионалното ориентиране.

Темата бе „КСО/ESG през погледа на юристите“, а в дискусията взеха участие:

  • Диляна Якова, Филип Морис България;
  • Даниела Пеева, председател на УС на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Модератор бе доц. Марселен Йовоган, заместник-декан по международната дейност на Стопанския факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

юристи

„Преди 20-ина години повечето хора не знаеха какво е това „зелени финанси“, как можем да вземем предвид социалното във финансите. Ние, финансистите, когато анализираме дейността на едно предприятие, това, което ни вълнува, е печалбата. Как може тя да е зелена и социална? Години след това темата стана актуална и важна – дали трябваше да продължаваме да изразходваме ресурсите, които Земята ни дава, само в името на капитала и печалбата или има и друг начин за измерване на печалбата. Това са проблематики, с които се занимават зелените и устойчиви финанси“, каза по време на откриването на дискусията модераторът доц. Марселен Йовоган.

ден 2 ксо йовоган

Даниела Пеева, председател на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България, която бе специален гост на събитието, сподели: „Благодаря за поканата да се включа в днешния панел. Както Марселен каза, едва ли преди 20 години някой си е представял, че ще се говори за зелени финанси. Тогава нашата професия още прохождаше и никой не мислеше, че в тази професия ще се говори за някакъв зеле аспект. Темата за устойчивото развитие и ESG аспектите от дейността на дадена компания станаха актуални в нашата дейност като комуникатори по връзки с инвеститорите през последните 3 години. Допреди 3 години дейността беше концентрирана само в комуникирането на финансовите аспекти от дейността и много рядко се загатваха други теми и въпроси. Сега тази комуникация значително се разшири и достигна такива мащаби, че промени и нагласите на инвеститорите. Тенденцията в европейски мащаб е директорът за връзки с инвеститорите да бъде и комуникатор по отношение на ESG факторите в компанията, възприетите от мениджмънта политики и изобщо зелените въпроси, той е главното лице, което е връзката между мениджмънта и инвеститорите. Нагласата на инвеститорите се променя, не само защото възрастовата граница на самите инвеститори пада и новата генерация очаква да има повече зелени проекти, в които да инвестира, но и като цяло регулациите много драстично се развиха в тази посока и бяха сложени някои задължителни аспекти при инвестирането, които те трябва да следят, когато инвестират публично набраните пари“.

ксо ден 2 снимка втора

„Според мен все повече и повече ще имаме нужда от директори, които да са връзката с инвеститорите или специалисти, които да се занимават изцяло с това“, коментира доц. Йовоган.

Своята гледна точка сподели и Диляна Якова от Филип Морис България: „Благодаря за поканата. Истински съм поласкана, че бях поканена да участвам в тази дискусия. Филип Морис Интернешънъл преминава през една безпрецедентна трансформация в последните години, особено имайки предвид, че ние сме една от големите международни тютюневи компании. За някои хора може да е противоречиво или неясно как една тютюнева компания може да говори за устойчиво развитие и за социално въздействие, което нашата компания има върху обществото, потребителите и акционерите, то днес смятам, че все повече всеки един от нас започва да разбира, че всяка една компания може да е устойчива, независимо от това какво предлага като продукт или услуга. От две години Филип Морис издава доклад за устойчивост, който е включен в един интегриран доклад, заедно с доклада за финансовите отчети на компанията, и го представя по този начин на своите инвеститори и акционери. Тоест от две години ние имаме абсолютно прозрачно управление и представяне на резултатите ни във всеки един аспект на нашата бизнес дейност. От другата страна, от тази година отделът ни за устойчиво развитие и всички специалисти, които се занимават с това, са част от финансовия отдел на компанията, което е още един показател, че за Филип Морис Интернешънъл вече не е част от бизнес стратегията, а е самата бизнес стратегията. В глобален мащаб си поставихме няколко стратегически посоки на развитие: да предложи на потребителите алтернативи на традиционните тютюневи изделия, които да са с по-малка вреда за здравето на потребителя и обществото. Компанията пусна на пазара и първия си финансов инструмент, обвързан с устойчивото ни развитие – револвиращ кредитен механизъм, обвързан с приходите на глобално ниво от бездимните тютюневи продукти, които компанията пусна на пазара. Другите стратегически посоки за свързани с нашите вътрешни операции и как те да бъдат максимално изпълнени с мисъл за това с какви доставчици и клиенти ще работим, които да споделят нашите принципи за устойчиво развитие, нашите производства и всяка една част от снабдителната ни верига. Третата посока, в която компанията поема, е свързана със социално-икономическото въздействие, което имаме върху обществата и страните, в които оперира, и четвъртото и доста важно за нас – въздействието върху околната среда“.

 

Запис на цялата дискусия можете да намерите тук.