Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2021/2022 година

   

15.10.2021

 

Уважаеми студенти,

Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 8:00 ч. на 23 октомври 2021 г. до 18:00 ч. на 31 октомври 2021 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 г.“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8:00 ч. на 23.10.2021 г. (събота) до 18:00 ч. на 31.10.2021 г. (неделя)
 2. Класиране – 16.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18:00 ч. на 18.11.2021 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 23.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.

 

Кандидатстване за стипендии по успех за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех за обучение в специалност от приоритетно професионално направление, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8:00 ч. на 23.10.2021 г. (събота) до 18:00 ч. на 31.10.2021 г. (неделя)
 2. Класиране – 16.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18:00 ч. на 18.11.2021 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 23.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.

 

Кандидатстването за стипендия по успех не гарантира класиране, независимо от това, че студентът отговаря на условията за успешно записан курс и минимален успех!

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни):

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия без ограничения, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8:00 ч. на 23.10.2021 г. (събота) до 18:00 ч. на 31.10.2021 г. (неделя)
 2. Задължително се прилагат в системата за кандидатстване за стипендия необходимите документи (сканирани), удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия.
 3. Класиране – 16.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.
 4. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18:00 ч. на 18.11.2021 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 5. Окончателно класиране – 23.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.

 

Кандидатстване за стипендии за студенти, приети по реда на междуправителствени спогодби и актове ва Министерски съвет (ПМС 103 и ПМС 228):

I. Студенти в първи курс

 1. Новоприети студенти, кандидатстващи за стипендия за чуждестранни студенти, се регистрират на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8:00 ч. на 23.10.2021 г. (събота) до 18:00 ч. на 31.10.2021 г. (неделя)
 2. Класиране – 16.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18:00 ч. на 18.11.2021 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 23.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.

 

II. Студенти във втори и по-горен курс

 1. Студенти от втори и по-горен курс по ПМС 103 и 228 могат да кандидатстват за стипендия само, ако са положили всички изпити по учебен план от предходните два семестъра и имат среден успех не по-нисък от добър 4.00.
 2. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия, се регистрира на адрес: http://student.uni-sofia.bg/ с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8:00 ч. на 23.10.2021 г. (събота) до 18:00 ч. на 31.10.2021 г. (неделя)
 3. Класиране – 16.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.
 4. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18:00 ч. на 18.11.2021 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 5. Окончателно класиране – 23.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.

 

Кандидатстване за стипендии за резултати от държавни зрелостни изпити:

1. Всеки студент, приет в специалност от професионално направление „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, завършил средно образование в годината на прием, кандидатстващ за стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити, се регистрира на адрес: http://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8:00 ч. на 23.10.2021 г. (събота) до 18:00 ч. на 31.10.2021 г. (неделя)

2. Задължително се прилагат в системата за кандидатстване за стипендия необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити – сканирана диплома за средно образование (страницата с номера на дипломата и страницата с резултатите от държавните зрелостни изпити).

3. Условия за кандидатстване за стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити – студентите трябва да отговарят на едно условията:

3.1. Съгласно условието по чл. 8б, ал. 1, т.1 от ПМС 90/2000 г.

 • индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование:

– за приетите през уч. 2020/2021 г. – равен или по-висок от 5,60;

– за приетите през уч. 2021/2022 г. – равен или по-висок от 5,57.

 • индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование:

– за приетите през уч. 2020/2021 г., както следва:

Математика 4,97
История и цивилизация 4,58
Физика и астрономия 4,83
География и икономика 4,03
Химия и опазване на околната среда 5,34
Цикъл „Философия“ 4,20
Биология и здравно образование 4,10
Английски език 5,22
Руски език 5,15
Немски език 5,46
Испански език 5,23
Френски език 4,98
Италиански език 5,34
Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация 4,74

– за приетите през уч. 2021/2022 г., както следва:

Математика 4,84
История и цивилизация 4,45
Физика и астрономия 4,74
География и икономика 4,16
Химия и опазване на околната среда 5,33
Цикъл „Философия“ 4,38
Биология и здравно образование 4,14
Английски език 5,19
Руски език 5,15
Немски език 5,25
Испански език 5,38
Френски език 5,05
Италиански език 5,24
Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация 4,67

или

3.2. Съгласно условието по чл. 8б, ал. 1, т.2 от ПМС 90/2000 г.

 • индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование:

– за приетите през уч. 2020/2021 г. – равен или по-висок от 4,40;

– за приетите през уч. 2021/2022 г. – равен или по-висок от 4,33.

 • индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование:

– за приетите през уч. 2020/2021 г. – равен или по-висок от:

Математика - за първите 30% 5,70
Физика и астрономия - за първите 30% 5,70
Химия и опазване на околната среда - за първите 30% 5,86

 

– за приетите през уч. 2021/2022 г. – равен или по-висок от:

Математика - за първите 30% 5,58
Физика и астрономия - за първите 30% 5,65
Химия и опазване на околната среда - за първите 30% 5,92

 

 1. Класиране – 16.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.
 2. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18:00 ч. на 18.11.2021 г. (четвъртък). Постъпили след 18:00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 3. Окончателно класиране – 23.11.2021 г. (вторник) след 18:00 ч.

 

В заявлението за стипендии студентите задължително посочват своя лична банкова сметка!

Повече информация относно правилата за отпускане на стипендии и графика можете да намерите тук.

stopanskifakultet_logo_imagelarge