Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Документи / Противоепидемични правила за провеждане на присъствените занятия / За посетителите в сградите

   

Посетителите в сградите да спазват следните правила:

  1. Забранено е влизане в сградите на лица в карантитен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания;
  2. Задължително при първо влизане за деня в сградите на факултетa се извършва измерване на телесната температура с детекторната рамка на входа на корпус А;
  3. Неучастващите в учебните занятия се регистрират при охраната с име и фамилия, посещавани помещения, часове на първо влизане и последно излизане за деня;
  4. При влизане в сградите да се използват предоставените налични средства за дезинфекциране, поставени на входа или в тоалетните;
  5. При отсъствие на сапун в тоалетните да се информират отговорниците.