Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / KBC Group in Bulgaria (UBB and DZI)/KBC Груп в България (ОББ и ДЗИ)

   

 

Искаш ли кариера в сферата на финанси, счетоводство, продажби, застраховане или ИТ? При нас възможностите са много и то изключително разнообразни, защото сме най-голямата банково-застрахователна институция в България. Срещни усмихнатите ни HR колеги, които ще ти помогнат да идентифицираш силните и слабите си страни и заедно ще стигнете до онова звено в организацията ни, чиято дейност се доближава най-силно до твоите интереси за професионално развитие. Очакваме те!

cq5dam.web.2000.9999

Основана през 1998 г. след сливането на две белгийски банки (Kredietbank и CERA Bank) и белгийска застрахователна компания (ABB Insurance), днес КВС Груп е работодател на над 42 000 служители и основна банка или застраховател на над 11 млн. клиенти. Екипът ни в България наброява над 3000 мотивирани професионалисти, локализирани ни из цялата страна. Стремим се да бъдем много повече от банка и застраховател: основната ни цел като банково-застрахователна група е да помогнем на всички свои клиенти и партньори да реализират мечтите си и да ги защитят. Още повече: искаме да вдъхновяваме и стимулираме тези, които разчитат на нас всеки ден. Заедно ОББ, дъщерните ѝ дружества, и ДЗИ, превръщат в най-голямата банково-застрахователна група в България, един от основните пазари за КВС Груп.

Вследствие на това КВС Груп става активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като предлага на своите клиенти пълния набор от финансови услуги. Като част от KBC Груп, ние приемаме философията за развитие в клиентската ориентираност, която позволява да бъдем близо до своите клиенти, да ги познаваме, разбираме и откликваме на потребностите им. За да спечелим доверието и да изградим дълготрайни отношения с нашите клиенти, ние разчитаме на професионален екип от лоялни, мотивирани и ангажирани с целите на компанията служители. Водени от разбирането, че успешен може да бъде само социално отговорният бизнес, ние стриктно спазваме регулаторните изисквания и поддържаме партньорски отношения с всички заинтересовани страни. Ние вярваме, че бизнесът има ключова роля за просперитета на обществото и се стремим да дадем своя принос в икономическото, социалното и културното развитие на нашата страна.

Интернет страница на компанията: www.ubb.bg и www.dzi.bg

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://www.ubb.bg/careers и https://www.dzi.bg/careers

 

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY0NmU1ZmQtMzMzMC00NjE0LWI3MDYtZWI3NzIwMDQ1NWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec73d44e-e230-45ef-a36a-9f748eb01027%22%2c%22Oid%22%3a%22e00a1ee5-3d4c-48b8-8e34-f15bf908cfc1%22%7d

Лице, представляващо компанията: Деница Сотирова, 0884666232 denitsa.sotirova@ubb.bg

Лице, представляващо компанията: Елиза Маринова, 0885074371, eliza.marinova@ubb.bg

Лице, представляващо компанията: Силвия Маркова, 0878239249, silviya.markova@ubb.bg

Лице, представляващо компанията: Петя Димитрова, 0886739649, petya.dimitova@dzi.bg

 

 

Данни за връзка с представител на компанията: Деница Сотирова, 0884666232, denitsa.sotirova@ubb.bg