Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Учебните занятия за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" до края на летния семестър в Стопанския факултет ще продължат да се провеждат неприсъствено

   

21.05.2021

 

Уважаеми, колеги,

Учебните занятия за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" до края на летния семестър на учебната 2020/2021 г. в Стопанския факултет ще продължат да се провеждат неприсъствено съгласно разписа на бакалавърските специалности и магистърските програми. Семестриалните изпити също ще се проведат неприсъствено при следните две изключения по предложение на съответните преподаватели:

  • специални изисквания за бакалавърски специалности и магистърски програми, които са акредитирани от международни организации и съдържат съществена практическа част;
  • използване на специализиран софтуер, който е наличен само в сградата на Стопанския факултет.

До 31 май 2021 г. ще се обяви график за изпитната сесия, в който изрично ще бъдат посочени присъствените изпити. В предварителен порядък, това може да уточните и със своите преподаватели.

Желаем Ви успешно приключване на семестъра!