Начало / Новини / Календар / Кирило-Методиевски четения

Онлайн

На 14-15 май ще се проведат онлайн Кирило-Методиевските четения, традиционно организирани от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет. Тази година те са посветени на светлата памет на проф. дфн Донка Петканова.

Програма