Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / гл. ас. д-р Десислава Владимирова, средновековна история

   

Приемно време:
вторник 16:00-17:00 часа, каб. 39

 

Телефон: (02) 9308/

E-mail:dsstoichko@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

IMG_2231 (3)

Биографични данни:

 • Дата и място на раждане: 17.03.1986, гр. Кюстендил
 • СУ „Св. Климент Охридски”, бакалавър по история (2009)
 • СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по история (2011)
 • СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по туризъм (2012)
 • СУ „Св. Климент Охридски”, доктор по история (2016)

Проекти:

 • Февруари 2016 участие в Joint History Project Phase 2, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE), Подгорица (Черна гора)
 • Mай 2012 Участие в Интензивна програма Еразъм „Стандарти на всекидневието през средновековието и новото време” ( Erasmus Intensive Program ‘Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times’), ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • 2014-2015 „Арабите в Сицилия (IX – XI век) – материално културно наследство” с двуседмично проучване на терен на остров Сицилия. Проект към Университетски хуманитарен комплекс, СУ “Св. Климент Охридски”, финансиран от Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката
 • Юни-декември 2009 БГ-КЛИО, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Научни интереси:

История на ислямските владения в Средиземноморието, Междурелигиозни отношения през Средновековието, Светогледните представи и преносът на познания през Средните векове

Избрани публикации:

Книга:

 • Арабите в Сицилия (IX – XI в.). Завоюване, управление и културни взаимодействия. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020

Статии:

 • Гимназиалното обучение по история във време на реформи проблеми и перспективи. В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, Том 5, София 2019, с.150–162
 • Характеристики на средновековните ислямски затвори на остров Сицилия (IX–XI в.) В: История, 2019, 27(2), с. 151–163
 • Ислямските училища в Централното Средиземноморие в периода IX – X век: теория и практики. В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, Том 4, София, 2018, с. 206–218
 • Арабите в Сицилия IX–XI в.: обзор на писмените извори и подходи при работата с тях. Докторантски сборник 2014. Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, София, Изток-Запад, 2015, с. 27–43
 • Морски битки и обсади в хода на арабското настъпление на остров Сицилия (827–902 г.) – извори, хронология, проблематика. В: Сборник с доклади от Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет 2013 г. София: ИФ-94, 2014, с. 23–47
 • Как дойде злото? – Монахът Теодосий за падането на Сиракуза (878 г.) и положението на християните в мюсюлманска Сицилия. В: Quod Deus Vult! Mediaevalia (Специално издание), с. 140–153
 • Посланието на победителите в битката при Мизилмери (1068 г.) според хрониката на Гофредо Малатера. В: Сборник с доклади от Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет 2012 г. София: ИФ-94, 2014, с. 46–52
 • Urban Structure and Urban Life in Palermo in the 10th Century CE According to Ibn Ηawqal, In: Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times. Vol. 2, Veliko Tarnvo: Faber, 2013, pp. 257–276