Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Научноизследователски проекти на Факултета по педагогика, финансирани целево от държавния бюджет / 2016

   
  • „Педагогиката и социалната работа през XXI век – предизвикателства и перспективи“

Председател: проф. д-р Бончо Господинов

Участници: доц. д-р Лиляна Стракова, докторант Атанас Людмилов Генчев, докторант Петя Панайотова

 

  • „Системи за ресоциализация на деца и младежи“

Ръководител: доц. д-р Божидара Кривирадева

Участници: проф. дпн Албена Чавдарова, Вержиния Райкова, докторант Мариела Георгиева, докторант Теодор Карайончев, магистър Павел Новак

 

  • „Столетниците или най-старите професионални училища в България – минало, настояще и бъдеще“

Ръководител: доц. д-р Илиана Петкова

Участници: проф. дпн Яна Мерджанова, гл. ас. д-р Марияна Илиева, студенти

 

  • „Читателската самостоятелност на учениците в начална училищна възраст според учителите им”

Ръководител: проф. дпн Нели Иванова

Участници: гл.ас. д-р Берджухи Лефтерова, докторант Люба Димитрова, студенти

 

  • „Читалищното образование в България в извори 1878-1944“

Ръководител: проф. дпн Пенка Цонева

Участници: доц. д-р Динко Господинов, студенти

 

  • Умения за самостоятелно учене у студентите“

Ръководител: доц. д-р Ваня Божилова

Участници: доц. д-р Снежана Янакиева, студенти

 

  • Апробация на модел за екипна работа между студенти, учители и актьори за продуциране и представяне на творчески образователен продукт (образователни представления), осъществени от ученици от началното училище“

Ръководител: доц. д-р Радка Василева

Участници: гл.ас. д-р Марияна Косева, ас. Мария Николова, студент, Мария Бояджиева – актриса

 

  • „Изследване на ефектите от социалната работа с групи от хора, преживели кризи“

Ръководител: доц. д-р Силвия Цветанска

Участници: докторант Хенриета Илиева

 

  • „Предизвикателства пред съвременното възпитание. Кръгла маса в чест на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн“

Председател: доц. д-р Владислав Господинов

Участници: доц. д-р Вержиния Боянова, проф. д-р Георги Петров, проф. дпн Емилия Рангелова, студенти