Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Научноизследователски проекти на Факултета по педагогика, финансирани целево от държавния бюджет / 2017

   
  • Национална кръгла маса с международно участие „Пътищата в професионализма в социалната работа – 20 години специалност „Социални дейности“ в Софийски Университет“

Председател: доц. д-р Ивайло Тепавичаров

Участници: доц. дпн Моника Богданова, доц. д-р Росица Симеонова, доц. д-р Силвия Цветанска, доц. д-р Вержиния Боянова, ас. Атанас Генчев, докторант Хенриета Илиева

 

  • „Апробиране на новопроектиран Модел за образователен дизайн на курс, приложен в контекста на висшето образование в България“

Ръководител: проф. дпн Вася Делибалтова

Участници: докторант Анна Върбанова-Иванова

 

  • „Читалищното образование в България в извори 1944-1989 г.“

Ръководител: проф. дпн Пенка Цонева

Участници: доц. д-р Бистра Мизова, студенти

 

  • „Синергичен модел за подкрепа и развитие на умения за учене у студентите“

Ръководител: доц. д-р Ваня Божилова

Участници: доц. д-р Владислав Господинов, студенти

 

  • „Психосоциални интервенции в клиничната социална работа“

Ръководител: доц. д-р Гинка Механджийска

Участници: ас. Теодорина Милушева докторант Емилина Ценова

 

  • Профил на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигски университет (история и съвременност)“

Ръководител: проф. дпн Албена Чавдарова

Участници: гл.ас. д-р Марияна Илиева, студенти

 

  • „Равнище на формираност на езиковите компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование”

Ръководител: проф. дпн Нели Иванова

Участници: гл.ас. д-р Берджухи Йорданова, докторант: Люба Димитрова, докторант: Даниел Полихронов, докторант Десислава Петрова, докторант Десислава Тодорова, студенти