Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Научноизследователски проекти на Факултета по педагогика, финансирани целево от държавния бюджет / 2018

   
  • „Образователен театър в училище – сцена за нови идеи в обучението, продуцирани от творческата колаборация между формално и неформално образование”

Ръководител: гл.ас. д-р Мария Николова

Участници: доц. д-р Радка Василева, докторант Евгения Роева, Мария Бояджиева

 

  • Стратегическо управление на човешките ресурси в училищните стратегии за развитие“

Ръководител: доц. д-р Динко Господинов

Участници: докторант Ина Дикова

 

  • Международна конференция „Неформалното образование през предизвикателствата на 21-ви Век“

Ръководител: доц. д-р Владислав Господинов

Участници: преподаватели и студенти от ФП, учени от чужбина

 

  • „Готовност на младите хора за семеен живот и родителство“

Ръководител: доц. д-р Тони Манасиева

Участници: гл.ас. д-р Даниела Рачева, гл.ас. д-р Йорданка Николова, студенти

 

  • „Апробиране на модел за развитие на изследователски умения в неформалното образование (природни науки)“

Ръководител: проф. дпн Вася Делибалтова

Участници: докторант Явор Киряков

 

  • „Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности на учениците в началния етап на основната степен на образование през погледа на родители и учители“

Ръководител: проф. дпн Нели Иванова

Участници: доц. Д-р Бистра Кирилова Мизова, докторант Люба Димитрова, докторант Даниел Полихронов, докторант Десислава Петрова, докторант Десислава Тодорова, студенти

 

  • Профил на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигски университет (история и съвременност) – II етап“

Ръководител: проф. дпн Албена Чавдарова

Участници: гл. ас. д-р Марияна Илиева, студенти