Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика

   

Представяне на специалността от Станимира Иванова

https://www.youtube.com/watch?v=Z-iRz8P8Eo0

Видеото е изготвено от София Георгиева, възпитаник на Факултета по педагогика и кариерен консултант.

Факултетът по педагогика предлага обучение в професионалните направления „Педагогика“, „Социални дейности“ и „Теория и управление на образованието“, които са на първо място в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 г.

 

В тази специалност Факултетът по педагогика предлага на своите студенти солидна фундаментална, специализирана и приложна педагогическа подготовка, както и задълбочена психологическа, социологическа, етическа, правна, медико-хигиенна, социална и организационно-управленска подготовка.

 

Обучението се реализира в редовна (4 години) и задочна (5 години) форма на обучение.

 

То е разделено на модули от задължителни и избираеми дисциплини, съобразени с последните нормативни изисквания и актуални тенденции в педагогическата наука. Студентите специализират в два профила - Консултиране в образованието и Превантивна и корекционна педагогика. Квалификацията, която получават е Педагог, учител. Обучаемите могат да изберат да изучават допълнителен факултативен модул, завършването на който им дава възможност да придобият безплатно и квалификация „Учител по философия и гражданско образование“.

 

Обучението завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа.