Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / 2019 / 2019

   

Международна научна конференция

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

На 08.11.2019 г. се проведе XІ международна научна конференция, по време на Климентовите дни в Университета.

Форумът и издаването на сборника с доклади е финансиран по проект за частично финансиране към Софийския университет "Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2019 г.".

В конференцията се включиха над 70 участници от няколко страни. Сборникът, с 52 научни доклада, беше представен на форума.

Конференцията бе открита от:

  • Зам.-ректора на СУ проф. Ренета Божанкова.

Участниците и организаторите бяха поздравени от:

  • представители от Висшите училища в България и чужбина (ШУ, НСА, ЛТУ, УНСС, ТУ, УГД - ЩИП, Македония, Русия и др.),
  • личности, помагали активно в научното израстване на преподавателите от Департамента по спорт и организирането на конференцията през годините - проф. Крум Рачев, проф. Димитър Гюров, проф. Симеон Йорданов, проф. Емилия Рангелова, доц Емил Прокопов и др., които бяха наградени приноса им за развитието на спортната наука на Департамента по спорт на СУ;
  • г-н Николай Кънчев, зам.-директор на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки”;
  • доц. Боряна Туманова, директор на Департамента по спорт;
  • проф. д-р Анжелина Янева – председател на Организационния и Научния комитет на Конференцията.

В рамките на конференцията се проведе и кръгла маса на тема „Проблеми и добри практики в учебния процес по физическо възпитание и спорт в училище и университета“, с модератор доц. Ирен Пелтекова и настоящи и бивши възпитаници на СУ, реализирани в българското образование като специалисти по ФВС.

Всички участници получиха сертификати за участие.

Форумът бе посветен и на 90 години спорт в най-старото и най-голямото българско висше училище. На 30 май през далечната 1929 г. в една от аудиториите на тогавашния Държавен университет е основан студентски спортен клуб. Той дава началото на университетския спортен клуб „Академик“. Още същата година на игрище „Левски“ в столицата основателите на клуба организират първите междустудентски състезания по лека атлетика и поставят началото на една традиция.