Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Гл. ас. д-р Стоян Шаламанов

   
шаламанов

Гл. ас. д-р Стоян Шаламанов

Научен секретар на катедра „Икономика“

Администратор е на магистърска програма „Икономика и право“. По образование макроикономист и юрист. С професионален опит в инвестирането, управлението и контрола на частни компании, юрист по гражданско и търговско право. Водил е лекции и упражнения по Макроикономика, Микроикономика, Европейски съюз – политики, програми и проекти и Мениджмънт също и в Университета за национално и световно стопанство, гр. София, и Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София.

Научните му интереси са основно в областта на правата на собственост, икономическите резултати от тяхното конструиране и икономическия анализ на правото.

 

Преподавани дисциплини

 • Обща икономическа теория
 • Икономически анализ в правото
 • Икономически аспекти на правото
 • Европейски политики и програми

 

Избрани публикации

Шаламанов, Ст. Ст., „Конфликт между полезност и ефективност при управление правата на собственост в градското строителство“, „Икономически и социални алтернативи“, УНСС, Vol: 26, Issue: 1, 2020, pages: 83-91, ISSN (print): 1314-6556, ISSN (online): 2534-8965.

Шаламанов, Ст., Ст., „Публично-частната собственост като алтернативна форма на дружествата, опериращи в транспортното строителство“, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия, Vol: 52, Issue: 4, 2019, pages: 1159-1169, ISSN (print): 1310-814X, ISSN (online): 2534-9759.

Шаламанов, Ст., Ст., „Икономически ефекти от раздробяване на собствеността“, Икономически и социални алтернативи, Issue: бр. 3, 2017, Pages: 118-127, ISSN (print): 1314-6556, ISSN (online): 2534-8965.

 

Научни интереси

 • Макроикономика
 • Права на собственост и икономически резултати
 • Икономически анализ на правото
 • Институционална икономика
 • Конституционна икономика
 • Икономика на Европейския съюз
 • Икономика на отбраната и сигурността
 • Мениджмънт

 

Контакти

email: Shalamanov@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 505

 

Приемно време

Сряда 15.00 – 16.00 в MS Teams, след предварителна уговорка по имейл

 

Профили в научни платформи

Списък на публикациите

 

CV на български език

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"