Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Новини - Катедра Стопанско управление / Монография „Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria“ на Катедра „Стопанско управление“ в Стопанския факултет

   

16.11.2019

 

Излезе от печат вторият том на колективната монография на катедра „Стопанско управление“ – „Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria.

 

Book-BA

 

 

Разгледаните в монографията теми и проблеми са разнообразни, но еднозначно актуални и своевременни:

 

  • организационни ценности (проф. д.с.н. Цветан Давидков, доц. д-р Олимпия Ведър, гл. ас. д-р Рая Каназирева, гл. ас. д-р Ия Петкова-Гурбалова);
  • роля на вярванията и религията в съвременния маркетинг (проф. д.ик.н. Невяна Кръстева);
  • предприемачески университети (проф. д-р Десислава Йорданова);
  • интернационализация и глобализация на българските МСП (доц. д-р Теодор Атанасов);
  • съвременни лидерски модели и изследователски тенденции (гл. ас. д-р Ия Петкова-Гурбалова);
  • корпоративно благосъстояние (докторант Деница Андонова).

 

Колегията на катедрата работи върху третия том на Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria, който се очаква да излезе от печат през 2020 г.