Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / За студентите

   

ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ!

https://susport.herokuapp.com/

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ПРИ КОИТО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА СПОРТ Е ФАКУЛТАТИВНА ПО УЧЕБЕН ПЛАН!

1. Избраната факултативна дисциплина - спорт, трябва да се запише както в онлайн системата на департамента по спорт, така и при инспекторите за всеки факултет.

2. Студенти, които посещават Спорт, но не са подали заявление при инспекторите, няма да бъдат включени в изпитен протокол и съответно не могат да бъдат оценени.

3. Студенти, които са се записали при инспекторите в своя факултет на Спорт, но не го посещават, ще им бъде отразен като невзет изпит в края на семестъра.

4. Спортът се записва веднъж в началото на учебната година и не се разрешава смяната му до края на втори семестър.

5. За студенти, при които спортът е задължителен, но имат здравословни проблеми, трябва да представят молба (писмено или онлайн) за прехвърлянето им в дистанционна форма на обучение или да се свържат с Центъра по кинезитерапия. Ръководител: гл.ас. Г. Деспотова.

6. За някои факултети спортът се записва веднъж годишно, а за други може да се запише както в зимен семестър, така и отделно - в летен.

7. За втори семестър е важно да следите новите графици по спорт и да посещавате този ден и час, които са ви удобни, независимо, че в първи семестър в онлайн системата сте записани в друг ден и час.

8. За въпроси към преподавателите, моля следете тяхното приемно време, посочено във всеки график по спорт.

9. Студентите, които имат по-големи възможности в определен вид спорт могат да се запишат в представителните отбори при съответния преподавател.

 

Учебната дейност по спорт на студентите се провежда в зависимост от техните спортни интереси и осигурената материална база. Учебните групи включват занимания по следните спортни дисциплини: аеробика, баскетбол, волейбол, джудо, йога, каланетика, карате, кинезитерапия, лека атлетика и кондиционна подготовка, мажоретен състав, народни танци, пилатес, плуване, самоотбрана, ски-алпийски дисциплини, спортни танци, спортно катерене, тенис, тенис на маса, туризъм, фехтовка, фитнес, футбол за мъже и жени и шахмат. Началото на спортните занимания се публикува на сайта на Департамента по спорт при започването на учебната година, а часовете и базите се публиуват в графика на Департамент по спорт в началото на всеки семестър.

 

Спортът като учебна дисциплина е:

  • Задължителна
  • Избираема
  • Факултативна

Това зависи от статута на спорта във всеки факултет и всяка специалност в СУ "Св. Климент Охридски". Затова е необходимо в началото на всяка учебна година студентите да следят своя учебен план.

В края на зимния семестър екипът на Департамент по спорт провежда Зимна учебно-спортна практика за всички студенти от СУ, а след лятната изпитна сесия, като заслужена почивка - Лятна учебно-спортна практика.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към инспекторите към Департамент по спорт, стая 120, Ректорат, както и следете приемното време на преподавателите.

Електронна поща за студенти: sportdepartment@uni-sofia.bg, mbbahcheva@uni-sofia.bg