Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / IT - ФзФ / Регистри на НАЦИД / Работа с интерфейса на регистрите

   

Търсене на учен

За извършване на това действие е важно да се знае следната важна информация. Съществуват два списъка(активният в страницата е осветен в синьо):

 • Всички лица на академични длъжности и придобити научни степени - ученият има регистрация(партида) в НАЦИД, но не е попълнил наукометричните си показатели.
 • Хабилитирани лица с наукометрични показатели - ученият е доказал с попълнени данни, че покрива минималните национални изисквания.

 

Модификация на профил

https://openras.nacid.bg

Помощ -> Ръководство на потребителя – тук можете да намерите описателна информация за работата в интерфейса на регистъра

Накратко:

Редакция на профил може да се осъществи САМО в режим „Чернова“ на „Заявка за промяна“. Страницата за заявяване на промени се зарежда веднага след влизане в ограничения достъп.

Работата в „Заявка за промяна“ се осъществява по следния начин:

 1. Бутон „Нова“
  или
  след „Търсене“ - избор от списъка на заявени промени в статус "Чернова" чрез изображението за лупа най-вляво.
 2. Бутон „Модификация на учен“ и намиране в полето по име.
 3. Бутон „Продължи“.
 4. Бутон „Промени“ след името на учения.
 5. Всеки раздел има бутони „Промени“, „Запази“(изображение за дискета), „Откажи“(червен знак “x”), „Откажи промените“.
  Внимавайте за бутон „Заличи“!!!

Забележка: При завършване на промените в съответния раздел е необходимо да се запазят с бутона за дискета!

 

Публикуване на редакция

След като всички промени са направени и запазени, следва да се върнете в страницата на съответната „Заявена промяна“ и да натиснете бутон „Заявяване“.

Промените се проверяват от администратор в НАЦИД и при одобрение се публикуват.

При нужда от допълнителна промяна се връща заявка във Вашия профил.