Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / IT - ФзФ / Регистри на НАЦИД / Обща информация

   

1. Видове регистри

НАЦИД поддържа множество регистри. Два от тях са с важно значение за преподавателския състав във Висшите учебни заведения:

  • Регистър за научната дейност(РНД)
  • Регистър на академичния състав(РАС)

От началото на 2020 г. двата регистъра се управляват чрез един интерфейс на адрес http://ras.nacid.bg.

 

2. Видове достъп до регистрите

Определени са два вида достъп до посочените регистри:

  • Публичен – за извършване на справки от произволен потребител в интернет
  • Ограничен (с потребителско име и парола) – за извършване на промени в профилите на организациите и учените

Съществуват три нива на ограничен достъп:

  • администратор в НАЦИД – осъществява промени в целия регистър
  • оторизиран представител (на организация) – има право само на промени в съответната организация
  • учен – може да редактира информацията единствено в своя профил

Потребителското име е адресът на служебната електронна поща.

Публичен достъп – http://ras.nacid.bg

Ограничен достъп – https://openras.nacid.bg

 

4. Индивидуален достъп до РАС.

Създаването на преподавателски профил в РАС вече не е възможно. Беше направено в началото за хабилитираните към тогавашния момент преподаватели в СУ.

При правилно регистриран служебен електронен адрес в системата паролата за достъп се получава като се посети адрес https://openras.nacid.bg
и се последва връзката „Забравена парола (Само за оторизирани представители)“.

При грешно регистриран служебен електронен адрес в системата получаването на този достъп става със заявка до заместник-декана по научната дейност – vd_res@phys.uni-sofia.bg