Начало / Новини / Новини и събития / Конференция, посветена на 50-годишнината от учредяването на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“

   
Конференция, посветена на 50-годишнината от учредяването на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“

Научният форум се проведе в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет. В рамките на събитието в Централното фоайе на Ректората бе открита изложба, посветена на 100-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Конфедерация Швейцария.

Конференцията, посветена на 50-годишнината от учредяването на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“, е организирана от Фондацията със съдействието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Дипломатическия институт към Министерството на външните работи на Република България и Държавна агенция „Архиви“.

На откриването на форума присъстваха д-р Ерик Евтимов, член на УС на Фондацията, Камелия Шизу, главен секретар на Фондацията, представители на академичната общност, студенти, деканът на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проф. Венцислав Стоянов и други.

1

Участниците и гостите на конференцията бяха поздравени от проф. дфн Димитър Веселинов от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, който заяви, че тази година се отбелязва юбилейната годишнина от учредяването на Фондацията и 121 години от рождението на проф. Константин Кацаров. Проф. Веселинов изрази задоволството си, че Софийският университет е домакин на събитието, тъй като именно оттук проф. Кацаров е започнал своята кариера. Проф. Веселинов сподели, че лично той е стипендиант на фондацията и благодарение на нейната помощ е направил своята кариера в Алма матер.

5

Инициаторът на конференцията проф. Венелин Цачевски, автор на книги, посветени на проф. Кацаров, изследвал връзката между България и Швейцария, също поздрави присъстващите в залата и заяви, че се чества една забележителна дата не само в историята на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“, но и в историята на културните отношения между България и Швейцария.

Той припомни, че през януари 1969 г. по инициатива и с лични средства на изтъкнатия български професор Константин Кацаров, който по това време живее и работи в Женева, е основана фондацията на негово и на името на съпругата му Зиновия. „Това не е обикновена инициатива, това е един проект, за който проф. Кацаров се е готвил много години и е бил щастлив, че може да го осъществи. Това не е една фондация, каквито има много, не само у нас, но и във всички страни. Това е една инициатива, която едновременно съчетава в себе си патриотизма на българския учен, който е искал да постави фондацията на една солидна академична основа“, каза още проф. Цачевски и допълни, че през цялото време на своето съществуване фондацията работи в тясно сътрудничество с Женевския университет. Именитият българин година по-късно завещава цялото си имущество на т.нар. Общ фонд към Женевския университет, който се занимава с подпомагане на изследователската работа, образованието в университета, но с изричното условие тези средства да бъдат използвани за целите на Фондацията.

3

Проф. Цачевски благодари на ръководството на фондацията и на ръководството на Софийския университет за помощта в цялостната организация и провеждане на събитието, на Дипломатическия институт, на Държавна агенция Архиви, на посолството на Конфедерация Швейцария у нас.

По думите на проф. Цачевски, за 50-годишния период от своето съществуване фондацията е отпуснала стипендии на повече от триста българи – млади хора, които са достигнали известно равнище на своята подготовка, които имат желанието да продължат да се занимават с научна дейност. Но заедно с това фондацията е подпомогнала и много изследователи във всички останали области – не само в науката, но и в културата.

6

Присъстващите бяха приветствани и от проф. дюн Малина Новкиришка от Юридическия факултет на Софийския университет, където е преминала една част от академичния живот на проф. Кацаров. Проф. Новкиришка, която също е стипендиант на Фондацията, отбеляза, че финансовата подкрепа на Фондацията „Кацарови“ дава възможност за установяване на сътрудничество между български и швейцарски университети и научни организации, които са много повече от индивидуалните стипендии на отделните участници. Така възможностите, които се предоставят на стипендиантите дават ползотворно сътрудничество не само в личностен и индивидуален план, за да продължат своето научно развитие, но и за цялостно научно развитие на ниво българо-швейцарски отношения и културен обмен, подчерта проф. Новкиришка.

Тя акцентира и върху приноса на проф. Кацаров за развитието на българската правна наука и най-вече за подкрепата му за развитието на българските учени. Проф. Новкиришка припомни удостояването му през 2016 г. посмъртно с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен. „Проф. Кацаров винаги с гордост е казвал, че е българин“, подчерта проф. Новкиришка и добави, че това отличие той е получил напълно заслужено. „Основанието на даването на този орден, при това първа степен, е за значителни, големи заслуги в областта на науката, просветата и културата и за възпитанието на българския народ“, каза още проф. Новкиришка.

2

Тя добави, че фондацията осъществява една изключително добре организирана дейност за набиране и одобряване на кандидатури, за разгръщане на научен обмен и сътрудничество, дава се възможност за осъществяване на контакти на български учени с университетите и образователните институции в Швейцария. „Така се пропагандират постиженията на българската наука – чрез изнасяне на публични лекции, участия в образователния процес и други, а от друга страна – възможност за съсредоточаване на сътрудничеството и разгръщане на много по-широки възможности, отколкото има тези, които дава самата фондация“, подчерта проф. Новкиришка.

17

Заместник-ректорът на Алма матер доц. Елиза Стефанова поздрави присъстващите от името на ректорското ръководство. Тя посочи, че за Софийския университет е чест да бъде домакин на събитието и подчерта, че взаимоотношенията между държавите, между нациите всъщност се раждат благодарение на добрите взаимоотношения между хората. „Събитие като това от една страна утвърждава историята на взаимоотношенията между двете държави, която вече сме написали, а от друга – дава основа за бъдещето на тези взаимоотношения“, подчерта доц. Стефанова и изрази радостта си, че Алма матер е домакин на конференцията и изложбата.

25

Петко Драганов поднесе приветствие от името на Министерството на външните работи на България. Той припомни любопитния факт, че когато се установяват дипломатическите отношения между двете държави, България е била в по-добро икономическо състояние от Швейцария. По думите му, има общи ценности между двете държави, които ги сближават – многообразието, толерантността, гражданското чувство, всеобщият достъп до образование, природата.

„Организации като Фондация „Кацарови“ помагат да осъзнаем, че всички хора се раждаме еднакви и свободни и че колкото повече се разбираме, помагаме си и вземаме най-доброто един от друг, толкова по-добро бъдеще ще имаме като човечество“, подчерта още Петко Драганов.

19

Г-жа Мюриел Берсе Коен, извънреден и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария в Република България, изрази радостта си да гостува в Софийския университет на това събитие и благодари за поканата. Тя посочи, че темата на конференцията е посветена на българско-швейцарските отношения и запозна присъстващите с тяхното актуално състояние.

20

В рамките на събитието в Централното фоайе на Ректората бе открита изложба по случай 100-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Конфедерация Швейцария. На откриването й присъстваха посланик Коен, зам.-ректорът на Софийския университет доц. Елиза Стефанова, деканът на Факултета по класически филологии проф. Мадлен Данова, представители на академичната общност, гости.

13

Проф. Венелин Цачевски поздрави присъстващите и заяви, че изложбата е била експонирана за първи път в Берн, а след това в Държавна агенция „Архиви“ в София, съответно през ноември и декември 2016 г. „Решихме да съчетаем представянето на изложбата със следобедното заседание на конференцията, посветена на 50-годишнината от създаването на Фондация „Кацарови“, за да се получи една по-пълна картина за отношенията между България и Швейцария“, каза проф. Цачевски и припомни, че реално дипломатическите отношения между България и Швейцария са установени на 31 октомври 1915 г.

12

Откривайки официално изложбата, заместник-председателят на Държавна агенция „Архиви“ Румен Борисов заяви, че изложените постери дават отправни точки на взаимоотношенията между двете държави. „Правейки една ретроспективна картина, може да отчетем, че това са взаимоотношения между две интелигентни нации“, каза той и представи някои исторически факти. Той пожела успешна работа на конференцията и повече хора да разгледат изложените постери.

Форумът продължи с представяне на информация за дейността и възможностите за кандидатстване за стипендии на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“.

11
15