Начало / Новини / Календар / Информационна среща на Фонд „Научни изследвания” за представяне на текущи конкурси

Заседателна зала 2, Ректорат

На 14 февруари 2019 г. от 16.00 ч. в Заседателна зала № 2 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Фонд „Научни изследвания” организира информационна среща за представяне на три текущи конкурса:

- Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Русия

- Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия

- Kонкурс с проектни предложения по програма FLAG-ERA (www.flagera.eu/)

Целта на програмите за двустранно сътрудничество е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Основните цели на програмата FLAG-ERA са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии. Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектни предложения в следните тематични направления:

- Graphene (Графен) – фундаментални изследвания

- Human Brain Project (Проект „Човешки мозък“) – фундаментални изследвания

Пълният текст на поканата и документите за участие в Конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България – Русия ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/868

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/846

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в конкурс FLAG-ERA ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/871