Начало / Новини / Календар / "За бащата. И за братята"

Театрална зала, Ректорат

братята Христо и Евлоги Георгиеви, част от Климентовите дни на Софийски унвиерситет „Св. КлиментОхридски“, по случай 130 годишнината от създаването на най-старото висше учебно заведение в България.

Един спектакъл отвъд времето и пространството, в който заветът оставен от духовния баща на българската култура – Св. Климент Охридски, достига младите братя Евлоги и Христо Георгиеви и стъпка по стъпка, камък по-камък, ги води в тяхното себе-опознаване, познаване на другия и припознаване на Познанието и вярата като единствени добродетели, които ще водят българския народ към едно по-добро бъдеще.

Спектакълът се финансира от Министерство на културата и Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет„Св. Климент Охридски“.

За-бащата.-И-за-братята-2